Självräddning - flottörmetoden

Gratulerar! Som ägare till en VKV-kajak har du inte bara förvärvat kanske världens bästa långfärdskajak utan även ett mycket effektivt självräddningssystem som rätt använt ökar säkerhetsmarginalerna vid paddling.

Komplettera utrustningen med VKV Pa- eller universalpaddel plus två VKV paddelflottörer med gummilina och karbinhakar. Fäst hakarna på akterdäckets tvärgummilina närmast sittbrunssargen.

1. Kapsejsning
Om man råkar kapsejsa och hamnar i vattnet så stiger pulsen när kroppen träffar vattenytan, en helt naturlig reaktion. Men ta det lugnt, snart är du uppe i kajaken igen!

2. Flottörmontering 1
Från akterdäck lossas ett paddelblad med en delvis uppblåst flottör som monteras i hålet på skrovsidan.

Flottörmetoden1_2
   

3. Vänd kajaken
Blås in lite mer luft i flottören. Vänd därefter snabbt och bestämt upp kajaken på rätt köl.

4. Flottörmontering 2
Stick in det andra paddelbladet med flottör i skrovet. Blås in lite mer luft i flottören.
Då underlättas den kommande äntringen av kajaken.

5. Äntring av kajak
Vid äntring från höger sida fatta med höger hand ca 20 cm från höger sargspets.
Vänster hand griper om sargens vänstra del ca 5 cm från sargens bakre kant

Fäll upp anorakhuvan och bit fast kapellet mellan tänderna för att slippa lyfta ett par kg vatten i samband med äntringen.

Fortsätt äntringen till magen ligger mitt över kajakens säte.
Vrid kroppen så att stjärten hamnar mitt på sätet.

Flottörmetoden

6. Hala hem paddeln
Hala hem paddeln som alltid är säkrad till kajaken med en gummilina och karbinhake på tvärlinan framför sittbrunnen.

7. Länsning
Om förhållandena så medger kan det vara lämpligt att redan nu påbörja länsningen av sittbrunnen med hjälp av öskaret som är säkrat med en tamp till roderlinan.

Personer med långa ben lyfter in benen i sittbrunnen så snart länsningen är klar.
Är det svåra förhållanden med överbrytande sjö är det bäst att paddla till en säkrare plats

Flottörmetoden5_6

8. Säkerhetspaddling
Dra in benen i sittbrunnen och sätt på kapellet. Nu kan du långsamt paddla med korta paddeldrag till närmaste, säkra lugna plats innan paddelblad och flottörer återmonteras i beredskapsläge på akterdäck.

Töm en del av luften i flottörerna genom att trycka in tappen på ventilhatten mot ventilkäglan. Färdiglänsa sittbrunnen och byt till torra paddelkläder som är medförda i kajakens nödpackning.

Flottörmetoden_7