Grundkurs i paddling

Välkommen till någon av våra grundkurser i paddling.

Dessa kurser är till för Dig som önskar en ordentlig grundutbildning i paddelteknik och materialhantering.
Kurserna är speciellt tillrättalagda för personer med begränsad erfarenhet av paddling med kajak eller kanadensare, men är även öppna för Dig med paddelvana som vill öka kunskaperna.

Grundkurserna sker under två dagar där den första dagen ägnas åt materialkännedom, säkerhetsteknik med självräddningsövningar samt om tiden räcker till, en liten tur på å, sjö eller hav.
Den andra dagen fortsätter med en paddeltur där väder och vind bestämmer vilket område turen sker på. I samband med turen studeras paddeltekniken för varje kursdeltagare och om så önskas repeteras självräddningstekniken under autentiska förhållanden.

I kursavgiften på 2000 kr ingår kurskompendium, hyra av säkerhetsutrustad kajak eller kanot med paddel och godkänt flytplagg och packsäck. När vädret så kräver ingår även hyra av anorak, kapell, neoprenestövlar och paddelhandskar.
Samling i Jonstorp första dagen kl. 10.00

Kvalitetsgaranti:
På våra kurser prioriteras alltid säkerhet, kunskaper och toppmaterial.
Huvudinstruktör under kursen är Lars Clifford, elitkanotist med ca 66.000 km och 45 års erfarenheter av paddling på de flesta vatten. Vi använder endast säkra och välutrustade VKV-kajaker på våra kurser. Det innebär att kajakerna har stora sittbrunnsöppningar, lätta att komma ur om man skulle kapsejsa. Dessutom har kajakerna alltid roderutrustning som medverkar till säkra manöveregenskaper och god kurshållning.

 


Träningen i självräddning sker normalt på öppet hav eller sjö med enkla, enhetliga metoder anpassade för nordiska långfärdskajaker eller kanadensare efter den inriktning du själv valt i din kursanmälan. Eskimåsvängar och liknande metoder som i upprört vatten är osäkra, hälsofarliga och olämpliga tillämpas inte på våra kurser.
Efter genomförd kurs erhåller du kursdiplom.

Utrustningslista:
Kursdeltagarens egen utrustning utgörs av lätta paddelkläder, superunderställ, lätta träningsställ, helst två ombyten, handduk, dyk- eller surfskor eller lätta stövlar, badkläder, förstärkningsplagg för raster samt en rejäl matsäck för var dags lunch i det fria. Ömtålig utrustning förvaras vattentätt.

Ansvar:
Deltagandet i kursen sker helt på kursdeltagarens eget ansvar. Kursdeltagaren är skyldig att bära flytplagg i samband med all paddling under kursen och simkunnighet 200 m är ett grundkrav för deltagande. Instruktörens säkerhetsråd och anvisningar under pågående kurs skall följas. Omyndiga kursdeltagare måste ha målsmans intyg eller åtföljas av kursdeltagande målsman.

Anmälan:
Görs genom att skriva ut, fylla i och posta nedanstående anmälningsblankett.
Ring gärna vid frågor och funderingar! 070 - 3732287

Logi:
Om logi önskas mellan första och andra dagen rekommenderar vi vandrarhem, campingplats eller hotell, allt finns på Kullahalvön.
Förslag logi:
2km Vandrarhem Jonstorp STF, tel 042-121413
5km Albertsgården, Farhultsvägen 408. tel 042-68445
12km Örestrand Kurs- & lägergård, Strandbaden. tel 042-340076