Kajaker

VKV   SEABIRD Struer fanérkajaker Övriga
Anita K1 Seagull Elite H2 O Freedom Salmon
Anita K2 Seagull Offshore North Sea K1 Power Marine
Lisa Seagull Ocean Expedition  
Kåre VKV 101 Touring    
Yoo-A-Kim        

Konsten att välja kajak
Läs om vad som är viktigt inför ditt kajakköp!

Våra mätdata
Längd, totalbredd och vikt är data som de flesta säljare lämnar, men vi har en betydligt högre ambitionsnivå vilket är viktigt för dig som
önskar objektiva uppgifter om den tilltänkta kajaken.
Stabiliteten för en kajak både vid 0° och 25° krängning ger information om hur man
kommer att uppleva kajaken. Genom att mäta bredden i vattenlinjen och därpå dividera med std. djupgåendet 10cm erhålles en kvot som ger besked om skrovets stabilitet.
Alla mätkvoter som är 4,0 eller bättre bidrar till kajakens stabilitet, (en instabil racingkajak har alltid kvoter under 4,0). Vi anger alltid kajakens bästa kvot plus längden av alla skrovtvärsnitt med minst 4,0 kvot.
Kåre t.ex. har 183cm som ger bra stabiltet vid 0°. Vid 25° krängning bidrar 108cm till slutstabiliteten.

Materialvalet är viktigt. Vi säljer helst i UV-stabila material med mycket lång livslängd. Undvik mjuk termoplast och liknande material som på sikt förstörs av solens UV-strålar och temperaturpåverkan!

Vi säljer i första hand kajaker med en sittbrunn som är lätt att komma i och ur samt äntringsbar i vattnet från sidan. Detta är tillsammans med självräddningsutrustning ett oavvisligt säkerhetskrav!

Skrovhöjden är uppmätt vid sittbrunnens fram- och bakkant. Stabiliteten anges i en 7-gradig subiektiv skala där 1 är lägst och 7 högst. Notera även värdet på slutstabiliteten vid 25° krängning. OBS! Personen i kajaken kan aktivt bidra med paddelteknik till stabilitet!

Kajakens användningsområde är baserat på våra mångåriga erfarenheter av kajakpaddling under de mest skiftande förhållanden året runt.
Merparten av våra lagerförda kajaker är normalt vita, men ibland kan vi i vissa fall leverera i andra färger.
Vit färg uppfyller säkerheten bäst.
Våra kajaker är välutrustade med säte, fotstöd, roderutrustning, flytelement m.m.
Välj aldrig en kajak eller kanot som sjunker om den blir vattenfylld!
Roderutrustning är absolut nödvändig om man skall kunna paddla en kajak med full kontroll i vågor och vind på fria vattenytor!