Havspaddlingskurs fem dagar - W35, Aug 23 - Aug 27. 2021

Välkommen till några annorlunda semesterdagar i det vackra nordvästra Skåne. Under 2021 anordnar vi rubricerad kurs speciellt för dig som vill ha vana av havs- och kustpaddling. Förkunskapskrav för att delta i havspaddlingskurs 2021 är att du dessförinnan har genomfört vår grundkurs eller endagskurs i kajakpaddling. Efter genomförd kurs skall du behärska havspaddling under olika förhållanden för att i framtiden på egen hand kunna klara dig på en hav- och kustlångfärd.

Vår kurs är exklusiv, exempelvis är deltagarna i kursen maximalt fyra, i syfte att garantera personlig handledning för varje deltagare. Vi kommer att paddla på de finaste hav- och kustpaddlingsavsnitten i nordvästra Skåne, som oftast är oskyddade, men vackra och spännande. Skulle det någon dag bli så dåligt väder att havspaddling inte är möjlig har vi alltid alternativa paddelvatten att tillgå. Därför kan vi garantera paddling varje dag under kursen.

I kursavgiften på 5000 kronor ingår hyra av säkerhetsutrustad VKV-kajak, paddel, kapell, flytplagg, neoprenestövlar, paddelhandskar och anorak samt kurskompendium. Dessutom ingår transporter till och från aktuellt paddelvatten med vår transportbil. Det går även att deltaga med egen kajak och då till en lägre avgift. (4000 kronor)
Vi förbehåller oss dock rätten att av säkerhetsskäl inte tillåta deltagande med kajaker som vi av erfarenhet vet är mindre lämpliga för havspaddling, tex roderlösa kajaker med kort vattenlinjelängd och liten sittbrunnsöppning samt utan den livsviktiga självräddningsutrustningen. Våra kurskajaker har alltid självräddningsutrustning.

Deltagarna svarar själva för inkvartering under kursdagarna. Inom en radie av ca 10km från vår kanotbas i Jonstorp finns hotell, vandrarhem och campingplats. Om så önskas hjälper vi till med bokningen. Vandrarhemsstandard ca 300 kr/natt. Hotellstandard ca 1000 kr/natt.

Förslag logi:
4km Vandrarhem Jonstorp STF, tel 042-121413
5km Albertsgården, Farhultsvägen 408. tel 042-68445

Skulle du bli så förtjust i någon kajak under kursen att du önskar köpa densamma hänvisar vi till vårt stora sortiment av havsgående långfärdskajaker av hög kvalité. Dessa finns normalt för omgående leverans.

Kvalitetsgaranti:
Vi använder endast säkra och välutrustade VKV-kajaker med Clifford edition standard på våra kurser. Det innebär bland annat att kajakerna har en effektiv roderutrustning, en sittbrunnsöppning som är lätt att komma ur om man skulle kapsejsa, utmärkta sjöegenskaper och dubbelsidig självräddningstabilisering, system VKV.
Träningen i självräddning sker normalt på öppet hav eller sjö med enkla, enhetliga metoder anpassade för nordiska långfärdskajaker. Eskimåsvängar och metoder som i upprört vatten är osäkra, hälsofarliga och olämpliga tillämpas inte på våra kurser.
Efter genomförd kurs inklusive självräddningsövningar erhåller du kursdiplom.


 


Kursens basprogram
:
Första dagen samlas vi kl. 10.00 vid vår anläggning i Jonstorp på Fornminnesvägen 7B, för att bekanta oss med varandra och materielen som skall användas under kursdagarna. Därefter sker utbildning i modern självräddning, information om kamraträddning samt genomgång av paddelteknik med manövreringsövningar.
Under fortsättningen av kursen samlas vi senast kl. 09.30 varje morgon för avfärd till dagens aktuella paddelvatten. Under veckan anpassar vi turerna efter väder och vind. Var beredd på att en dag genomföra en nödbivack som man kan råka ut för i samband med dåligt väder.
Målet är att paddla:
1. Hallands Väderö runt
2. Hovs hallar tur & retur
3. Ålabodarna - Glumslövs Backar - Borstahusen tur & retur
4. Kullaberg med Kullens Fyr (Start i Arild eller Lerhamn)
Allt sker i form av dagsutflykter där väder och vind bestämmer det aktuella målområdet för dagen.
Räkna med att under kursen som helhet paddla ca 80 km och med en tid om ca 7 timmar per dag i snitt. Om kursdeltagarna så önskar så kommer extra säkerhetsövningar att läggas in i dagsprogrammet.
Kursens sista dag försöker vi att avsluta ca kl. 15.00.

Utrustningslista:
Kursdeltagarens egen utrustning utgörs av lätta paddelkläder, superunderställ, (träningsoverall tex 3 ombyten) landskor eller lätta stövlar, badkläder, förstärkningsplagg för raster, (sovsäck och luftmadrass), nödproviant, vattenflaska samt en rejäl matsäck för var dags lunch i det fria. Blodsockerhöjande snabbproviant, tex russin, bör förvaras lätt tillgängligt under pågående paddling. Kamera. kikare och annan känslig utrustning förvaras vattentätt. Medför även skyddstape mot blåsor i händerna som lätt uppkommer för den ovane eftersom vi paddlar varje dag. Handledsvärmare av neoprene samt liniment är bra att ha med.

Ansvar:
Deltagandet i kursen sker helt på kursdeltagarens eget ansvar. Kursdeltagaren är skyldig att bära flytplagg i samband med all paddling under kursen, dessutom är simkunnighet ett krav för deltagande. Instruktörens säkerhetsråd och anvisningar under pågående kurs skall följas. Omyndiga kursdeltagare måste ha målsmans intyg. Havspaddlingskursen kan för otränade personer upplevas som fysiskt mycket krävande med tuffa dagsetapper och psykiskt påfrestande med skrämmande stora vågor mm. Därför rekommenderar vi att du har kunskaper motsvarande vår grundkurs eller endagskurs i kajakpaddling innan genomförandet av havspaddlingskursen.

Anmälan:
Görs genom att ringa 070 - 3732287 och boka din kurs.

Anmäl dig senast 40 dagar före kursstart. Max 2 platser.