Självräddning - pontonmetoden

Gratulerar! Som ägare till en VKV-kajak har du inte bara förvärvat kanske världens bästa långfärdskajak utan även ett mycket effektivt självräddningssystem som rätt använt ökar säkerhetsmarginalerna vid paddling.

Komplettera utrustningen med två VKV pontoner plus en eller två riggrörsats. Glöm inte säkringslinor och karbinhakar. Paddeln skall vara säkrad med lina till fästena på fördäck.

1. Kapsejsning
Efter kapsejsning lossar du en av pontonerna från fästena på akterdäck.

2. Pontonmontering 1
Stick in röret med ponton i pontonfästet bakom akterskottet. Vid behov blås in lite extra luft i pontonen. Tänk på att pontoner och riggrör alltid skall vara säkrade med lina och karbinhake till däckfäste så att inget går förlorat när det blåser.

3. Vänd kajaken
Vänd upp kajaken på rätt köl utan att tveka, snabbt och bestämt så minskas vattenmängden i sittbrunnen.

Pontonmetoden13
   

4. Pontonmontering 2
Lossa den återstående pontonen med riggrör från däckfästena. Stick in riggröret i pontonfästet bakom akterskottet och blås lite mer luft i pontonen.

5. Äntring av kajak
Nu kan du lätt äntra kajaken från valfri sida.
Vid äntring från höger sida fatta med höger hand ca 20 cm från höger sargspets.
Vänster hand griper om sargens vänstra del ca 5 cm från sargens bakre kant.
Äntringen underlättas om du först biter fast kapellet mellan tänderna och fäller upp huvan på anoraken så slipper du att lyfta upp ett par kilo vatten.

Pontonmetoden45

Fortsätt äntringen till magen ligger mitt över kajakens säte.
Vrid kroppen så att stjärten hamnar mitt på sätet.
Vrid in stjärten på sätet så fort som möjligt för att uppnå låg tyngdpunkt och bästa balans.

6. Hala hem paddeln
Hala hem paddeln som alltid är säkrad till kajaken med en gummilina och karbinhake på tvärlinan framför sittbrunnen.

7. Länsning
Om förhållandena så medger kan det vara lämpligt att redan nu påbörja länsningen av sittbrunnen.


Tack vare det dubbelsidiga pontonmontaget behöver du inte ständigt tänka på balansen.

Pontonmetoden67

8. Säkerhetspaddling
Dra in benen i sittbrunnen och sätt på kapellet. Nu kan du långsamt paddla med korta paddeldrag till närmaste, säkra lugna plats innan pontoner och uteriggarrör återmonteras till beredskapsläge på akterdäck.
Töm en del av luften i flottörerna genom att trycka in tappen på ventilhatten mot ventilkäglan. Färdiglänsa sittbrunnen

Pontonmetoden8

9. Pontonpaddling
Om du anser förhållandena vara så svåra att det kräver extra stabilitet kan man paddla långa distanser med båda pontonerna applicerade intill skrovsidorna.
Undvik pontonwobbling genom att säkra pontonens främre fästlina till knaparna på däcket framför sittbrunnen.
Träna självräddningens alla moment regelbundet för att allt ska gå fort och lätt i ett akut läge

Pontonmetoden9