Konsten att välja rätt kajak

Ofta får jag frågan: Vilken är den bästa kajaken. Denna fråga leder direkt till en motfråga: Vad skall du använda kajaken till? Långfärd, motion eller tävling? Först när dessa grundläggande frågor har behandlats kan man svara på den ursprungliga frågan. Svaret jag lämnar blir alltid färgat av personliga erfarenheter och prestandakrav på den aktuella kajaktypen, vilket inte alltid sammanfaller med dina egna krav och förväntningar.

Man kan även ta del av så kallade tester i olika tidskrifter men av dem blir man inte mycket klokare eftersom testurvalet av olika kajaker är synnerligen begränsat och testpersonalen har begränsade erfarenheter och dessvärre också i vissa fall otillräckliga kunskaper för att kunna genomföra en test värd namnet. Varje test i fackpressen leder nästan utan undantag till kraftiga protester från läsare med avvikande synpunkter på testens slutsatser vilket bara förvirrar begreppen ytterligare för dig.

Det bästa du kan göra är att lita på ditt eget omdöme eftersom det är du som skall paddla i kajaken och det är dina krav och önskningar som skall uppfyllas. Du är alltså den viktigaste personen när du skall välja rätt kajak för dina behov. Utför ditt eget kajaktest! Många kajakmodeller kan du sortera bort direkt genom att studera faktablad och broschyrer.

Följer du nedanstående enkla råd kommer du i rätt kajak från början och undviker dyrköpta erfarenheter.

1. Vilken är kajakens maximala lastkapacitet?
Personvikt och last får inte överstiga angivet maxvärde för kajaken

2. Satsa endast på kajaker i säkra och beprövade material.
Härdplasterna, tex polyester armerad med glasfiber- eller kolfiber- kevlarvävar är starka, lätta och om olyckan är framme relativt lätta att reparera. Åldringsegenskaperna är mycket goda och en kajak i glasfiber/polyester håller under flera generationer. Väljer du å andra sidan en kajak i termoplast tex polyeten eller ABS erhåller man ett material som förr eller senare bryts ner av solens UV-strålar och på köpet får du en kajak med dåligt glid när den mjuka ytan ruggats upp efter ett par stenkänningar.

3. Välj rätt färg på kajaken
Det är säkrare att paddla i en lättupptäckt ljus kajak än i en mörk, murrig färg. Vitt, ljusgult och lysorange är lämpliga färger. Den vita färgen är bäst att bättra på och lättast att få tag på när det gäller underhåll och reparationer. I starkt solljus blir en mörk kajak mycket varm vilket kan skada matförrådet på långfärden.

4. Beakta kajakens egenvikt och din kroppsstyrka.
Du skall kunna lyfta upp kajaken på biltaket utan att behöva överanstränga dig. En enmans långfärdskajak skall helst inte väga över 25 kg och en dito motionskajak väger 15-20 kg. Tävlingskajaker och motionskajaker i sandwich och kol-kevlarkomposit väger omkring 10-15kg.

5. Sittbrunnsöppningen får inte vara för liten.
Du skall inte behöva sitta på akterdäck och utföra balansakter för att åla dej ner i sittbrunnen. En trång sittbrunnsöppning kan försätta dig i livsfara om du inte behärskar eskimåsvängen till fulländning. En person med omkring 180 cm i kroppslängd bör välja en sittbrunn med måtten 80X40 cm, minst!

6. Välj aldrig en kajak utan roder.
Enda undantaget är så kallade slalomkajaker som skall paddlas baklänges genom vissa portar på ett tävlingsavsnitt i strömmande vatten. Tro inte på ett ögonblick på så kallade experter som hävdar att roder bara är till för nybörjare. En roderlös kajak kommer alltid till korta och blir svårhanterlig när det blåser och sjön blir orolig. Man kan aldrig ersätta ett roder med fenor eller skäddor, fasta eller ställbara. Rodret medverkar både till kurshållning och kursförändring och det är du själv som skall bestämma detta. Väljer du en kajak med släproder och roderlyft kan du för övrigt själv avgöra vilken roderverkan du önskar beroende på vindar och vågor


7. Vattentäta skott eller konventionell lastning är en smaksak.
En rätt utrustad skottlös kajak är precis lika säker som en skottkajak. Värdesätter du bekvämligheten med skott och lastluckor måste du se till att luckorna är tillräckligt stora så att du kan få ner stora kolli som tex sovsäckar och tält under däck. Att paddla omkring med stora skrymmande kolli på kajakens däck är förkastligt och äventyrar säkerheten. Packa alltid vattentätt oavsett kajaktyp, eftersom kondensfukt och mindre läckage är omöjligt att undvika.

När ovanstående teoretiska urval är genomfört återstår i regel ett fåtal kajaker som kan vara aktuella för din del.

8. Provsitt och provlasta!
Lägg ut de aktuella testkajakerna på marken. Prova sittställningen och justermöjligheterna av fotstöd och säte samt bedöm den tekniska konstruktionen. Gör gärna minnesanteckningar inför den avslutande utvärderingen. Sitter du inte bra i kajaken är det meningslöst att ta ut den för en provtur. Tänk på att en långfärdskajak skall ha så stor volym att just din utrustning ska få plats under däck. Provlasta!
En motionskajak skall även den ha plats för en rejäl dagsturspackning, vikt omkring 10-20 kg. Provlasta! Har kajaken anordningar för självräddning är detta en klar fördel.

9. Provpaddla!
Det räcker inte med att plaska några minuter på stilla vatten vid försäljarens brygga. Du måste helt enkelt paddla en rejäl tur på öppna oskyddade vatten, kanske ända upp till 10 km med varje aktuell kajak. Långfärdskajaken skall definitivt provas med last eftersom den är konstruerad för att ta last.
Du kommer att upptäcka att rund- och V-bottnade kajaker med flacka fribordsövergångar är lättdrivna, slutstabila och lätta att behärska speciellt i sidsjö jämfört med flatbottnade kajaker med tvära fribord.

10. Testa olika typer av sjögång!
Under provpaddlingen skall du testa kajakens beteende i motsjö, sidsjö, aktersjö och i surfvågor. En rätt konstruerad kajak får inte överraska dig med plötsliga krängningar och kursändringar som du inte har full kontroll över. Kajaken skall lyda roder och kunna hålla given kurs med bibehållen lugn, distansvinnande paddelföring. Tvingas du till att ofta ta bromsande styrtag eller att periodvis paddla på enbart en sida för att behålla kursen har du valt fel kajak.
Värderar du en kajak med god kurshållning, rak köllinje och liten roderverkan högt, välj då en sådan. Tycker du å andra sidan om en lättsvängd kajak, med krökt köllinje och stor roderverkan bör detta bli ditt val.
Pröva även att genomföra en självräddning på öppet vatten för att slutligen övertyga dig om att din kommande kajak är den rätta just för dig.

11. Trovärdig fabrikant?
Kontrollera trovärdigheten för de garantier fabrikanten lämnar samt tillgången till reservdelar och tillbehör.

Ovanstående testmetod tar tid i anspråk och kostar en del pengar, men den leder till rätt kajakval och till skillnad från många skräpprodukter som florerar i dagens samhälle blir en rätt utvald kvalitetskajak en vän för livet som hjälper dig till oförglömliga naturupplevelser, bra kondition och psykiskt välbefinnande.

Välkommen till kanotsporten!
Lars Clifford

 

Bil med kajaker på taket