VKV självräddning

På denna sida presenterar vi VKV:s självräddningsmetoder med tillhörande utrustning

Om man av någon anledning råkar kapsejsa med kajak uppstår omedelbart ett problem att snarast möjligt komma på rätt köl och i sittbrunnen igen för att kunna fortsätta paddlingen. Det finns ett antal olika metoder till s k självräddning varav "eskimåsvängen" är den mest spektakulära men definitivt inte den mest framgångsrika.

Under årens lopp har vi tillsammans med VKV utvecklat mer effektiva metoder för självräddning som passar merparten av dem som paddlar kajak.

Kajaker från VKV med inbyggda fästen i skrovet för pontoner eller flottörer är världsledande på den säkerhetstekniska utvecklingen. Väljer du en VKV-kajak tillsammans med något av följande utrustningsalternativ uppnår man en mycket hög säkerhetsnivå vid självräddning. Träna självräddning årligen för att behålla kunskaperna, då blir en eventuell kapsejsning med följande äntring en helt odramatisk rutinåtgärd i samband med paddelturen.

Pontonsats med utriggarrör möjliggör dubbelsidig stabilisering efter kapsejsning. Röret monterat på den sida av kajaken man avser att äntra från ger extra stabilitet.
Den ordinarie paddeln används för att nödpaddla till närmaste lugnvatten.
Dubbla pontoner ger extra stabilitet vid paddling i grov sjö eller när man önskar öka stabiliteten av andra skäl. När pontoner och flottörer förvaras ouppblåsta tar dessa mycket lite plats i kajaken.
Glöm inte att ta med reservpaddel på turen.
Pontonsats


 

Paddelflottör tillsammans med en VKV delbar paddel.

En billig lösning som ger enkelsidig stabilisering. Nödpaddling till lugnvatten möjliggörs med den paddelhalva som inte används som hållare för den uppblåsbara VKV-flottören.

Enkel flottör
   

Dubbla paddelflottörer tillsammans med VKV:s 3-delade paddel eller VKV:s universalpaddel.

Denna metod medför dubbelsidig stabilisering som är den bästa metoden samtidigt som den ordinarie paddeln kan användas för nödpaddling till närmsta lugna vatten.

Dessutom har man fördelen av att alltid ha en riktigt bra reservpaddel med på turen

Dubbla flottörer